Wewnętrzne oznakowanie dla niewidomych

Nasza firma proponuje oznakowanie dla niewidomych wewnątrz budynków w patentowym systemie guzów via dot i linii naprowadzających via guide. System ten cechuję się wielką odpornością na ścieranie, poślizg. Jest bardzo estetyczny i w montażu bezinwazyjny. Wysoko oceniany przez środowiska tyflopegogów, jak i samych Osób niewidomych.

Guzy dla niewidomych

Wymiar i rozstaw guzów zgodny z normą NF –P 98 351 i Aprobatą techniczną AT 2008-03- 2399.

Adaptacje pomieszczeń dla niepełnosprawnych

Kontakt z nami

  • Ulica: osiedle Przyjaźni 3
  • Miejscowość: Buk
  • Tel. kom.: + 48 500 212 025